Oferta

Dla Firm

 • windykacja należności - obejmuje wszelkie czynności przed sądem oraz komornikiem wykonywane w celu uzyskania zapłaty za sprzedane towary lub świadczone usługi;
 • projektowanie i opiniowanie umów;
 • tworzenie spółek prawa handlowego - doradztwo w zakresie wyboru formy działalności najlepiej odpowiadającej Klientowi, stworzenie umowy bądź statutu, rejestracja podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • reprezentację Klienta w sporach sądowych z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, prawa pracy oraz prawa karnego;
 • zarządzanie wierzytelnościami - tworzenie indywidualnie dostosowanego do Klienta systemu dokumentów, ułatwiającego dochodzenie wierzytelności od niesolidnych kontrahentów;
 • audyt prawny nieruchomości - badanie stanu prawnego dotyczącego nieruchomości pod kątem przeznaczenia ich przez Klienta na potrzeby inwestycji
  regulowanie stanu prawnego nieruchomości i zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości, które takowych nie posiadają (z gromadzeniem dokumentacji włącznie);

  Powyższe usługi realizowane są zarówno jako indywidualne i konkretne zlecenia jak i w formie kompleksowej obsługi prawnej.

Dla klientów indywidualnych

 • odszkodowania - szeroki wachlarz usług obejmujący uzyskanie dla Klienta stosownych kwot pieniężnych za różne zdarzenia bądź działania, w szczególności:
  - odszkodowanie i zadośćuczynienie rekompensujące skutki wypadku drogowego (w tym również renty i pokrycie kosztów leczenia);
  - odszkodowania za posadowioną na gruncie Klienta infrastrukturę energetyczną czy telekomunikacyjną;
  - odszkodowania za usterki w lokalach bądź budynkach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni;
  - odszkodowania od gmin za opóźnienia w przyznaniu lokalu skutkujące uniemożliwieniem eksmisji;
  - odszkodowanie od współwłaścicieli za używanie nieruchomości ponad udział;
  - odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkód wywołanych przestępstwami (pobicie, rozbój, spowodowanie śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu).
 • prawo rzeczowe, w tym:
  - eksmisje
  - rozgraniczenia
  - podział współwłasności
  - zasiedzenia
 • prawo spadkowe - całokształt czynności obejmujących kwestie dziedziczenia, zaś w szczególności:
  stwierdzenie nabycia spadku,
  - dział spadku,
  - zachowek
 • prawo rodzinne: 
  - rozwody, 
  - alimenty, 
  - regulowanie kontaktów oraz władzy rodzicielskiej
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych;
 • sprawy o przyznanie emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych;
 • praktyka z zakresu prawa karnego obejmuje obronę w sprawach o:przestępstwa gospodarcze;
  - przestępstwa komputerowe;
  - przestępstwa i wykroczenia drogowe;
  - przestępstwa i wykroczenia karne skarbowe;
  - oraz reprezentację pokrzywdzonego w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego we wszelkich rodzajach spraw.
 • wspólnoty mieszkaniowe
  - sprawy o usunięcie usterek robót budowlanych i remontowych;
  - sprawy o odszkodowania przeciwko deweloperowi, wykonawcy robót budowlanych czy remontowych;
  - regulowanie stanu prawnego nieruchomości;
  - zaskarżanie uchwał;
  - windykacja należności;
  - bieżąca obsługa prawna (w tym obsługa zebrań wspólnoty)

Contact "Your Website Name" Design

We're ready to solve any design problem...give us a shout

SKONTAKTUJ SIĘ

CONTACT INFORMATION

Kancelaria Adwokacka Bartosz Kwiatkowski

Jezuicka 1-3/10,

20-001 Lublin

 

+48 697 758 637

kancelaria@adwokat.lu